Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Çevre Denetimi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dahil, egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağının ve ihlallerinin denetime tabi olduğu bildirilmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında bulunan Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetlerini çevresel açıdan yönetmek üzere çevre görevlisi çalıştırma, çevre yönetim birimi kurma veya çevre danışmanlık hizmet alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

MNT Çevre Danışmanlık & Environmental Consulting, çevre mevzuatı kapsamında gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.08.2011 tarih ve ÇDYB-1506 belge numaralı yazısı ile Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

Tesis veya faaliyetlerinizin ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına uygun sistemler ile yönetilmesi, karar alma sürecinde yol gösterici olarak hizmet sunulması, çevresel kimliğiniz ve kaliteniz ile sektörünüzdeki yerinizin güçlendirilmesi, ekolojik dengenin sürdürülmesine katkıda bulunmanız, kalite ve çevre duyarlılığını yaşam biçimi olarak hayatınıza yansıtmanız amacı ile konularında uzman destek ekibimiz tarafından yükümlülükleriniz takip edilecek, sorunlarınız en yeni teknolojilerin en ekonomik şekillerde kullanılarak çözümlenmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.

 

Atık Yönetim Planı

Hazırlama ve Denetimi

 

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme, İşletim ve Denetimi

 

Entegre Çevre Yönetim Planı

Hazırlama ve Denetimi

 

Havuz Bakım ve Uygulamaları

Kimyasalları