Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Çevre Denetimi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dahil, egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağının ve ihlallerinin denetime tabi olduğu bildirilmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında bulunan Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetlerini “Çevre İzni” veya “Çevre İzin ve Lisansı” alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bahse konu izin ve lisans başvuruları, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından elektronik imza ile elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

 

Çevre izin ve lisansları, Ek-1 listesinde bulunan tesis veya faaliyetler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Ek-2 listesinde bulunan tesis veya faaliyetler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

GERİ KAZANIM

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Atık Yağ Geri Kazanım

Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım

Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım

Ambalaj Atığı Geri Kazanım

 

ARINDIRMA

PCB Arındırma

 

İŞLEME

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

Tanker Temizleme

Hurda Metal İşleme

BERTARAF

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

Düzenli Depolama (1. Sınıf)

Düzenli Depolama (2. Sınıf)

Düzenli Depolama (3. Sınıf)