Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Çevre Denetimi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dahil, egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağının ve ihlallerinin denetime tabi olduğu bildirilmiştir.

 

Çevre mevzuatı kapsamında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi aşamasında, gerekli arıtma ve iyileştirme çalışmasının planlanması ve uygulanan çalışmanın veriminin tespit edilmesinde, yine yasal düzenlemeler tarafından zorunlu tutulmuş olan ve hava, su ve toprakta çeşitli parametrelerin sürekli veya dönemsel olarak ölçümünün ve/veya analizinin yapılması istenmektedir. Bu bağlamda, ilgili ölçüm çalışmaları ile bahsi geçen parametre açısından tesisin izlenmesi sağlanmaktadır.

 

İzleme, gerektiği dönemlerde tesis faaliyetlerine müdahale edilebilmesiyle olası bir uygunsuzluğun oluşmasının önüne geçilmesinde ciddi bir önem teşkil etmektedir.

 

 

Emisyon

Ölçüm ve Analizleri

 

Su Kalitesi

Ölçüm ve Analizleri

 

Hava Kalitesi

Ölçüm ve Analizleri

 

Toprak Kalitesi

Ölçüm ve Analizleri

 

Deponi Gazı Kalitesi

Ölçüm ve Analizleri

 

Atıklarda

Muhtelif Parametrelerin

Ölçüm ve Analizleri

 

Çalışma Ortam Havasında

Muhtelif Parametrelerin

Ölçüm ve Analizleri