Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, Çevre Kanunu’nun 11 inci maddesi uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirmeleri zorunluluğu bildirilmiştir. Bu yönetimler, toplanan atıksuların yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür.

MNT Çevre Danışmanlık & Environmental Consulting, evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi, uygulanması, denetimi ve çalıştırılması konularında faaliyetlerini sürdürmektedir. Konularında uzman destek ekibi ile tesislerin her türlü sorunlarını en kısa süre içerisinde en yeni teknolojileri en ekonomik şekillerde kullanarak çözümlemektedir.

EVSEL NİTELİKLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

PROJE - UYGULAMA - DENETİM

ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

PROJE - UYGULAMA - DENETİM