Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Çevre Denetimi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dahil, egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağının ve ihlallerinin denetime tabi olduğu bildirilmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, tesis veya faaliyetlerde görev alan çevre görevlileri ve çevre yönetim birimlerinin, çalışan personele çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapma ve özendirici faaliyetlerde bulunma zorunluluğundan bahsedilmektedir.

MNT Çevre Danışmanlık & Environmental Consulting bünyesinde yer alan, konularında uzman ekiplerimiz, tesis veya faaliyetlerinizde çalışmakta olan personelinizin çevreye olan ilgisini arttırmak, kalite ve çevre duyarlılığını bir yaşam biçimi olarak hayatlarına ve işlerine yansıtmalarını sağlamak amacı ile düzenli olarak eğitimler hazırlayacaktır. Eğitimlerde kullanılan sunumlar ve bilgilendirme notları da daha sonra kullanılmak üzere firmalara teslim edilerek sürekliliğin sağlanmasına çalışılacaktır. Yıllık olarak hazırlanacak eğitim raporlamalarında da hangi birimlere ve hangi personellere hangi eğitimlerin verildiği takip edilerek gerekli eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır. Yıllık eğitim raporlarının aynı zamanda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunularak tesis veya faaliyetinizin çevresel yaklaşımı da sergilenmiş olacaktır.